Aloaceae, aleovité

Úvod:

     Čelaď Aloaceae patrí medzi najčastejšie pestované sukulenty, najznámejšími rodmi sú Aloe, Haworthia a Gasteria atď. Rod Aloe rastie v Afrike a Azii, rod, Haworthia v Južnej-Afrike a na Madagaskari a rod Gasteria len v Južnej-Afrike. Do tejto čeľade do dnešného dňa bolo preradených viac ako 1000 druhov rastlín, tento počet sa mení rýchlim tempom, lebo rok čo rok sú objavené nové druhy. Niektoré rastliny obsahujú látky, ktoré sa dajú využívať v kozmetike, farmaceutike, aj v bežnom živote domorodcov. Napr. Aloe vera je pestovaná na obrovských plantážiach na celom svete, kde sú na to dobré podmienky, jej účinné látky používajú v kozmetike. Synonýma pre čeľaď Aloaceae: Liliaceae, Asphodelaceae