Euphorbiaceae, mliečnikovité

Úvod:

      Mliečníkovité sú jednoročné alebo vytrvalé rastliny s mliečnicami (najviac rod Euphorbia). V našich podmienkach sú to jednoročné alebo vytrvalé byliny, v púštiach sukulentné druhy sú podobné kaktusom, v trópoch sa podobajú drevinám. Rastliny majú rôzne tvary listov. Kvety sú bezobalné, pravidelné, jednophľavné alebo obojpohľavné s mimokvetnými žliazkami. Plody sú tobolky alebo bobule. Rastliny sú buď jednodomé alebo dvojdomé. Sú prítomné na celom svete, hlavne v trópoch. Aj u nás žije niekoľko druhov z tejto čeľade. Celkom bolo popísané 400 rodov, do ktorých preradili asi 8000 druhov rastlín.