Agave cupreata Trel. et A Berger, Agaven 197, 1915

Agave cupreata Trel. et A Berger, Agaven 197, 1915

                                                      Agave cupreata, Morelia, Michoacan

Synonymá: Nemá.

Prekl. názvu: cupreata = farby medi, sťahuje sa na farbu ostňov.

Variety a formy: Nemá.

   

         Agave cupreata, sivo osŕnená, silne oostenná kultúrna rastlina                  Čepel listov zo zubami

Popis: Je dlhovekou rastlinou s mohutnými listami, ktoré môžu dosahovať dĺžku 40- 80 cm. Kvetný stvol môže mať 4-7 m. Kvetuschopnosť dosiahne 5-15 rokov, je monocarpickou rastlinou (monocarpia = kvitnúce len 1 krát v živote). Odnožuje veľmi málo alebo vôbec. 

                Agave cupreata v prírode pred kvitnutím, na stvole sú dobre vyvinuté bractee - listene

Výskyt: Mexiko, v horách Guerrero.

Pestovanie: Je veľmi nenáročný druh, v lete ho pestujme vonku, nevadí mu ani premokrenie. Počas zimy môžeme ho prezimovať studenejšie, niektoré populácie znesú poklesy teplôt až do -15 stupňov Celzia. V suchom a zakrytom stave môžeme ho pestovať celoročne aj na skalke. Málo odnožuje, takže sme odkázaný na dovoz semien.

                      Agave cupreata, koncové ostne sú vlnité                                         alebo rovné

Poznámky: Agave cupreata je v domovine hospodársky dobre využitá, vyrába sa z nej mescal, ktorá je známa aj ako maguey papalote.

                                   Agave cupreata, typická farba, tvar a umiestnenie ostňov