Astrophytum coahuilense (Moeller) Kayser, Der Kakteenfreund, p. 58, 1932

Astrophytum coahuilense (Moeller) Kayser, Der Kakteenfreund, p. 58, 1932

                            Astrophytum coahuilense, patrí medzi najkrajšie a najzaujímavejšie kaktusy

Synonymá: Echinocactus myriostigma Lem. subsp. coahuilensis Moeller, Zeits. Sukk., p. 54, 1927, Astrophytum myriostigma Lem. f. coahuilense (Moeller) Tsuda, Cult. Cact., 1933, Astrophytum myriostigma Lam. subs. coahuilense (Moeller) Okumura, Syaboten, 4: 195, 1933, Astrophytum myriostigma Lem. var. coahuilense (Moeller) Borg, Cacti, 3a, p. 310, 1951,

Preklad názvu: coahuilense = pôvod z Coahuily, Mexiko.

Variety a formy: Astrophytum coahuilense je výnimočne uniformným druhom, napriek tomu, že jeho areál rozšírenia je obrovský. Malú premenlivosť môžeme pozorovať len v tvare stonky, niektoré majú užší "stĺpovitý" vrást, iné sú prave opačne, široký až plocho guľovitý vrást. Premenlivosť môžeme pozorovať aj v sýtosti červenej farby v strede kvetu. Zo selekciou boli vypestované jedince čisto žltými kvetmi, bez udania označenia kultivaru (cv.).

       

            Astrophytum coahuilense, podľa nápadného červeného stredu kvetov ho môžeme ľahko odlíšiť                                                                      od druhu Astrophytum myriostigma

Popis: Stonka je v počiatku guľovitá, neskôr valcovitá, aj viac ako 50 cm vysoká a až 30 cm široká. Rebier 5, s ostrými hranami, v starobe počet rebier môže stupnúť a hrany sú tupé, širšie a zvlnené, epidermis pokrytý hustými, plstnatými vločkami, sú pevne ukotvené v pokožke, temeno spočiatku prehĺbené, neskôr široké a ploché. Kvety 70-90 mm široké, z plstnatých areol varastajúce, žlté, s červeným stredom, blizna aj prašníky žlté. Plod purpurovo červený, v zralosti pri základe pozdĺž praskajúci. Semien v plode je asi 200 kusov, asi 2 mm veľké, tmavo hnedé, lesklé.

 

                                           Astrophytum coahuilense, typický jedinec druhu

Výskyt: Astrophytum coahuilense rastie na juhozápede Coahuily až po východ Duranga u Lareo. Na východe sa s prvými lokalitami môžeme stretnúť už západne od Parras de la Fuente v Sierra Parras, potom aj ďalej západne cez Sierra el Numero cez Cerro Bola, Viesca až po Laredo. Na severe je areál ohraničený rozsiahlou Laguna de Meyran. Podkladom je väčšinou vápenec morského pôvodu. Rastliny sa vyskytujú prevážne na svahoch a nikdy nie na rovinách. Niektoré lokalitá, ako napr. okolie Viesca, patrí medzi najsušším oblastiam Mexika. Doprovodnú vegetáciu tvoria predovšetkým zaujímavé kaktusy, ako napr. Mammillaria lenta, chica, grusoniii, lasiacantha, Thelocactus bicolor var. bolansis, Epithelantha micromeris var. greggii, Astrophytum senile, Coryphantha durangensis, macromris, Lophophora fricii, Neolloydia conoidea, Echinocereus stramineus, enneacanthus a iné. Ďalšiu suchuvzdornú vegetáciu tvoria hlavne Agave lechuguilla, Jatrophya dioica, Euohorbia antisyphylitica, Lavrea tridentata, Prosopis juliflora, Fouqueria splendsen a Hechtia aff. conglomerata.


       

           Astrophytum coahuila, vločky sú husté, bielosivé a charakteristicky rozložené, sú iné ako pri druhu                                                                               Astrophytum myriostigma

Pestovanie: Astrophytum coahuilense nie je pestovateľsky ťažkým druhom, ako niektoré iné taxóny rodu. Semená dobre klíčia a semenáče sa vyvíjajú pomerne rýchle. Substrát je možné doporučiť minerálny, občasné prihnojenie plným hnojivom urychlí rást. V zbierkach vyžaduje svetlé a vzdušné umiestnenie, potom kvitne po celú sezónu. Zálievku radšej podmokom, lebo vločky časom od vody vytvárajú na povrchu tmavé, škaredé fľaky, ktoré neprispejú na krásu rastliny.

          Astrophytum coahuilense, plody pukajú pri základe, v areole zostane na dlhšiu dobu miskovitý útvar

Poznámky: Druh bol objavený českým cestovateľom A. V. Fričom. Po nálezu bol poslaný do európskych zbierok, kde bol často zameňovaný s Astrophytum myriostigma, ktorému je veľmi podobný. Z toho je i časté preradenie Astrophytum coahuilense ako nižšej taxonomickej jednotky k Astrophytum myriostigma. Keď si porovnáme generatívne orgány Astrophytum coahuilense, zistíme, že má omnoho bližšie k okruhu Astrophytum capricorne, ako k okruhu Astrophytum myriostigma. Aj tá skutočnosť, že sa Astrophytum coahuilense a Astrophytum myriostigma nedajú medzi sebou krížiť, potvrdzuje fakt, ženie sú  oba taxóny príbuzné, ani úplne blízke. Na druhej strane je skutočnosťou, že hybridizácia s niektorými taxónmi Astrophytum capricorne je možná. Časť areálu sa prekrýva s areálom Astrophytum senile, prírodné hybridy ale zatiaľ neboli pozorované, ani v literatúre o tejto možnosti nebola udaná žiadna zmienka.

Pripomienky: Druh pochádza, ako to už bolo spomenuté, z Coahuily, kde rastú astrofytá len z okruhu Astrophytum capricorne. Spoločné znaky tu rastúcich astrofýt je dôkazom toho, že pochádzajú všetky zo spoločnej línie a s Astrophytum myriostigma, okrem značnej podobnosti, nič nemá. Sú to napr. veľké žlté kvety s červeným stredom (aj pri druhu Astrophytum crassispina boli nájdené takéto dvojfarebné kvety!) plody pukajúce vodorovne, po odpadu plodu zostane v areole na dlhšiu dobu miskovitý útvar s niekoľkými semienkami (spodná časť plodu), charakter ovločkovania je typické, sú inej sýtosti, majú inú štruktúru, vyzerajú ako keby boli zo sametu so strieborným lesklom a sú hlboko zapustené v pokožke rastliny.

Bližšie údaje o rode Astrophytum:

kaktusyfabian.webnode.sk/news/astrophytum-rastlinne-hviezdy-mexika/

kaktusyfabian.webnode.sk/news/astrophytum-rastlinne-hviezdy-mexika-2-cast-/