Astrophytum myriostigma Lemaire, Cact. Gen. Nov., 4, 1839

Astrophytum myriostigma Lemaire, Cact. Gen. Nov., 4, 1839

     Astrophytum myriostigma, tento typ bol známy aj pod názvom Astrophytum myriostigma var. potosina

Synonymá: Echinocactus myriostigma (Lem.) S.-D., Cact.Hort. Dyck. Cult., 22, 1845, Cereus callicoche Galeotti in Scheidweiler, Bull. Acad. Sci. Bruxelles, 6: 88, 1839, Echinocactus myriostigma subsp. potosina Moeller

Preklad názvu: myriostigma = odvodené z gréckych slov myrio = tisícmi, mnohými a stigma = bod, dotyk, to je rastlina s tisícmi bodkami, názov sa sťahuje na spočetné množstvo vločiek na pokožke.

Variety a formy: V literatúre môžeme nájsť mnoho názvov rôznych variet a foriem. Dnešné poznatky rastlín sú presnejšie a situácia jednoduhšia. Rozlíšiť môžeme podriadené taxóny a to buď ako subspecies (poddruhy), variety alebo formy. Každý tu uvedený taxon má vlastné, izilované stanovisko.

   var. tulense (Kays.) Backeberg, z okolia mesta Tula v štáte Tamaulipas,

   var. strongylogonum Backeberg, zo západnej časti štátu San Luiz Potosí,

   var. nudum (R. Mey.) Megawata, z izolovaných lokalít v štáte San Luiz Potosí, (holé, bezvločkové formy však boli zistené aj u iných regionálnych variet,

   var. quadricostatum Moeller pochádza z uzavretého údolia Valle de Jaumave v štáte Tamaulipas

   var. columnare K. Schumann, štáty Tamaulipas u Miquihuana, San Luiz Potosí u Huizache a v Nuevo Leon u Doctor Arroyo.

Variety var. columnare a var. tulense boli Sadovským a Schuetzom považované za dobré druhy (viď: 3. časť o rode Astrophytum).

       

                                   Astrophytum myriostigma, s veľkými a husto uloženými areolami

Popis: Stonka jednotlivá, guľovitá, neskôr valcovitá až asi 150 mm široká a až asi 50 cm dlhá, rebier 5-6, priamych s ostrými hranami, väčšinou mierne konkávne (ale taktiež rovných a pri zoschnutí konvexných), pokožka tmavozelená, matná, pokrytá mnohými vatovitými bielymi vločkami. Areoly zapustené alebo aj vystúpené s krátkymi, neskôr nezretelnými hnedastými chlpmi. Tŕne chýbajú, len na veľmi mladých semenáčoch sú nepatrnné rudimenty. Kvety široko lievikovitého tvaru, asi 35-55 mm široké, zložené z úzkych jazykovitých okvetných lístkov, špicaté, svetle žlté až žltej farby, kvetné lôžko vlnaté a porastené úzkymi ostrými šupinami, tyčinky s belavými nitkami, prášniky žlté, čnelka a blizna žlté. Plod predĺžený a 8-15 mm široký, s tupím oplodím, ktoré po dozrením od vrcholu hviezdicovito praská. Semeno prilbicovitého tvaru, asi 3 mm veľké, testa hladká, lesklá, červenohnedej farby, hilum vyduté, zakryté jemnou blankou.

Výskyt: Astrophytum myriostigma je druhom rozšíreným po náhorných planinách stredného Mexika, väčšinou v polohách nad 1200 m, ale až do 2200 m n. m. Nominantná varieta je známa z veľkej časti štátu San Luiz Potosí. Typová lokalita je v okolí San Lázaro, severovýchodne od mesta San Luiz Potosí, Mexiko. Všetky známe populácie rastú na vápencovitých horninách, na slabo vyvinutých pôdach, väčšinou v nánosoch zvetralín podložnej skály, event. s primiešaným humusom. Len malá čať rastlín rastie na plnom slnku, väčšinou vyhľadávajú polotien až tieň pod kríkmi a nízkymi stromami.

       

                       Astrophytum myriostigma, charakter vločiek a ich rozloženie na pokožke rastliny

Pestovanie: Ľahko pestovateľný druh, starí praktikovia doporučovali skleníkovú kultúru, ale rastlinami sa lepšie darí v dobre vetranom fóliovníku alebo polykarbonátovníku. Dobre znáša aj voľnú kultúru, ale tu ich chráníme voči dlhotrvajúcim dažďom. Vyžaduje maximum slnečného žiarenia a tepla, hlavne v období rastu. Doporučuje sa nepravidelná zálievka a to len v teplých dňoch. Zimujeme v absolutnom suchu pri teplotách 5-15 stupňov Celzia. Vrúbľovanie je zbytočné, na žiadnej podložke nerastie uspokojivo, tak ako na vlastných koreňoch. Množenie je možné len výsevom semien. Semenáče sú po klíčení veľké a vitálne. 

       

                                      Astrophytum myriostigma, s hviezdicovito praskajúcim plodom

Poznámky: Astrophytum myriostigma je jedným z výrazných kaktusov, ktorý má svoju históriu. Galeotti ho objavil v prvom polovine 18.-ho storočia a po čase ho popísal ako Cereus calicoche čo v pôvodnom jazyku nahuatl znamená "krásna hviezda". Z jeho zberov však o niekoľko mesiacov skôr popísal Lemaire svoje Astrophytum myriostigma a to je platným názvom až dodnes. Rozčlenenie do variet a foriem bolo v minulosti preceňované. Aj najmenšie odchýlky od ostatných, typových rastlín boli vedené ako samostatné taxóny (väčšinou ako variety) a mnohokrát tieto snahy prežívajú dodnes. Oblasť rozšírenia Astrophytum myriostigma je dosť veľká a jednotlivé uzatvorené populácie vykazujú odchýlky v niektorých znakoch (napr. veľkosť kvetov, stavba rebier, hustota vločkovania a pod.). Sadovský a Schuetz odlíšili niektoré lokálne formy ako samostatné druhy. Rozdiely týchto taxónov v morfologických znakoch ale nie sú natoľko významné, aby sme ich mohli považovať za samostatné. Všetky variety medzi sebou tvoria potomstvo a tak poznámky, že niektoré populácie spolu netvoria potomstvo, nie je pravdivé a nie sú dôvodom pre oddelovanie taxónov na úrovni druhov. V prírode Astrophytum myriostigma dorastie stĺpovitých rozmerov a staré rastliny sú až 50 cm vysoké. Dnes už také veľké rastliny sú vzácne, lebo ešte vo veľkom ich importujú do zbierok zberateľov. Reprodukcia druhu je ale pomerne dobre zaistená a stále je možné pozorovať stovky rastlín na lokalitách. Semená tohto druhu sú vyduté a sú šírené vodnými prívalmi v dobe letných dážďov. 

Viac informácie o rode Astrophytumkaktusyfabian.webnode.sk/news/astrophytum-rastlinne-hviezdy-mexika/