Conophytum angelicae (Dinter et Schwantes) N. E. Brown subsp. tetragonum Rawe et S. A. Hammer

Conophytum angelicae (Dinter et Schwantes) N. E. Brown subsp. tetragonum Rawe et S. A. Hammer

                               Conophytum angelicae subsp. tetragonum, pred novou vegetáciou

Synonymá:  Zatiaľ nemá žiadne. Pre taxon používali pracovný názov "var. quadratum", ale názov nikdy nebol publikovaný. V preklade znamená taktiež štvorhranný.

Preklad názvu: Druh dostal názov podľa manžilky Ernsta Ruscha, Angeliky. Rusch bol priateľom autora názvu, Dintera. Tetragonum = štvorhranný tvar, stonky.

Variety a formy: Neboli popísané, ani uvádzané.

       

                                    Conophytum angelicae subsp. tetragonum počas vegetácie

Popis: Drobná, trsovitá rastlina, vytvárajúca v prírode skupinky o priemere až 80 mm (v kultúre až 120 mm). Obal je belavý, vytrvávajúci, stonky 8-18 x 4-10 x 3-7 mm veľké, obklonické až uťaté na vrcholu, svrchu štvorhranné, často s dvoma krížovitými hrbmi a množstvom menších hrbolov, epidermis holé, trochu priesvitné, sivozelené alebo žltohnedé až červenozelené, svetlejšie na hrboloch, po stranách často tmavočervene sfarbené, prehĺbenina je krátka, lemovaná priesvitnou zónou, skoro holá. Kvety sú nočné, silne voňavé, červenopurpurové. Tobolka 5-7 chlopňová, mnohosemenná, asi 2 x 3 mm veľká, biela. Semená drobnúčke, bradavičnaté, o veľkosti 0,55 x 0,40 x 0,30 mm.

     

 Conophytum angelicae subsp. tetragonum, plody    Conophytum angelicae subsp. tetragonum, variabilita

Výskyt: Juhoafrická republika, severozápadné Kapsko (Richtersveld: Klein Helskloof, Oemsberg, Rooiberg), najčastejšie rastie na kvarcitoch a vyvrelininách, na kolmých útesoch a stenách, často s Conophytum stephanii subsp. stephanii (nepoznáme hybridy medzi nimi), ale nikdy na úpalu, väčšinou na južných (odslnených) expozíciach. Na Rooibergu je občas najdená v spoločnosti Othona herrei subsp. armiana.

     

      Conophytum angelicae subsp. tetragonum, kvety   Conophytum angelicae subsp. tetragonum, plod

Pestovanie: Bezproblémový druh, ktorý sa dobre cíti v ľahkom, dobre priepustnom substráte, ľahko rastúci zo semien aj rezkov, ale je citlivý na úpal spojený so špatným vetraním (upečenie, keď rastliny zbelajú a postihnutá čásť odumre). V teplom lete rastliny ocenia voľnú kultúru pod skleneným prístreškom, silne stupne ich kvetuschopnosť. Ako väčšina chasmofytických (prehĺbeninovitých) druhov vyžaduje permanentnú závlahu aj v dobe dormancie, pretože drobné stonky sú náchylné k vyschnutiu. S plnou zálievkou začíname v skorej jeseni a obmedzíme ju okolo Vianoc. Semená vysievame čo najskôr na jar a výsevy udržujeme permanentne vlhké až do zimy. V praznivých svetelných podmienkach môžeme nechať rastliny niekoľkokrát prevzliekať.

       

                           Conophytum angelicae subsp. tetragonum s miernejšími prehĺbeninami

Poznámky: Tento taxon bol prvýkrát zbieraný v roku 1972 H. Hornom bez udania lokality, avšak bol popísaný ako "v prírode veľmi vzácny", prvýkrát bol spomínaný v roku 1974 Rawom ako "var. quadratum", toto meno ale nikdy nebolo publikované. Štvorhrannosť je typická pre prevážnu väčšinu populácie (oproti tomu u subsp. angelicae nájdeme len občas hranaté jedince). Kvety obidvoch podruhov sa výrazne neodlišuje, rozdiel sa snaď dá nájsť na semenoch - u subsp. angelicae sú bradavky na kutikule trošku vyššie.

                   

                                    Conophytum angelicae subsp. tetragonum, po odkvitnutím