Coryphantha nickelsiae (K. Brandegee) Britton et Rose, The Cactaceae, 4: 35, 1923

Coryphantha nickelsiae (K. Brandegee) Britton et Rose, The Cactaceae, 4: 35, 1923

                                        Coryphantha nickelsiae, patrí medzi menšie druhy rodu

Synonymá: Mammillaria nickelsiae K. Brandegee, ZOE, 5: 31, 1900, Coryphantha sulcata (Engelmann) Br. et R. var. nickelsiae (K. Brandegee) L. Benson, Cact. Succ. J. (US), 41: 188, 1969, Coryphantha neglecta L. Bremmer, Las Cact. Mex., 24: 3-5, 1979,

Preklad názvu: nickelsiae = Anna B. Nickelsová, pestiteľka kaktusov od roku 1870, majiteľka veľkej zbierky a obchodu s kaktusmi v Laredo, Texas. Robila množstvo expedíc do Mexika, vystavovala na svetovej výstave v Chicagu v roku 1893. Je považovaná za prvou ženou kaktusárkou. Druh, ktorý bol pomenovaný po nej, našla sama.

Variety a formy: Variabilita taxónu spočíva v minoritných (menšinových) znakoch a nebola botanicky vymedzené. Pokus L. Benson, priradiť Coryphantha nickelsiae ako varietu Coryphantha sulcata, vychádzajúce pravdepodobne len z fotografie, vytlačené v The Cactaceae Brittona a Roseho, rovnako ako neskorší popis Coryphantha neglecta Bremmer budú prejednané v kapitole Poznámky.

      

                              Coryphantha nickelsiae, mladý jedinec, ešte netypickým otŕnením

Popis: Stonka jednotlivá, častejšie od základu odnožujúca a tvorí trsy, guľovitá, až 70 mm široká a vysoká, tmavo zelená. Bradavky kuželovité, v dospelosti s brazdou na hornej strane, siahajúcou od areoly k axile, 10-20 mm široké, 12 mm dlhé, areoly okruhlé, s bielou vlnou v mladosti, neskôr holé. Okrajové tŕne v počte 14-18, asi 10-20 mm dlhé, najkratšie dolné, nadlhšie vo sväzku v hornej časti areoly, ihlovité, tuhé, biele s tmavo červenou až čiernou špicou, výnimočne sa vyskytuje jeden stredný odstávajúci tuhý priamy tŕň, v mladosti červený, neskôr sivejúci. Kvet 50-60 mm široký, vonkajšie okvetné lístky bledo žlté s hnedavo červenou špicou, vnútorné okvetné listky bledo žlté, prašníky oranžové, bliznových lalokov 7-8, krémovej farby. Plod sivozelený, pri základe svetlejšie, šťavnatý, kyjovitý, 20 mm dlhý, 10 mm široký. Semená hnedé, ovalné, hladké, lesklé, 1 mm dlhé.

       

                                    Coryphantha nickelsiae KKR 494, husté a dlhé otŕnenie

Výskyt: Coryphantha nickelsiae sa vyskytuje predovšetkým v juhovýchodne smerovanom pásme, ohraničenom približne mestami Monclova (Coahuila) a Monterrey (Nuevo Leon). Okrem toho sú k dispozícii taktiež údaje o výskytu na texasko-mexickom pomedzi, konkrétne v okolí mesta Laredo, Webb Co., Texas. Tieto údaje z prelomu minulého storočia pochádzajú priamo od A. B. Nickelsovej a podľa L. Bensona dnes neisté, možné, že sa tu ešte taxón vyskytuje. V prírode rastie predovšetkým na úbočiach kopcov v drobivom vápencovitom substrátu v nadmorskej výške okolo 800 metrov.

Pestovanie: Pokiaľ použijeme rozdelenie koryfánt podľa podmienok v ktorých žijú a tým aj podľa pestiteľskej náročnosti na pústné, polopúštne a savanovité, patrí Coryphantha nickelsiae do tej prostrednej skupiny so základnými potrebami väčšiny mexických kaktusov - pre podarený a nedeformovaný vývoj stonky, tŕňov a v dospelosti aj kvitnutie čo najviac svetla, striedaný a citlivý zálievkový režim a priepustný minerálny substrát.

       

                                         Coryphantha nickelsiae, v prírode pri San Vincente

Poznámky: Rôzne interpretácie stručných pôvodných popisov s ich následným doplňovanim s rôznymi autormi, nepodložené špekulácie, neskoršie popisy nových taxónov, založených na nepodstatných znakoch - to je schéma, opakujúce sa v rode Coryphantha veľakrát a platiace aj pre Coryphantha nickelsiae. Diskuzie okolo farby kvetu, ktoré sa viedli už od počiatku botanickej existencie druhu (K. Schumann ju určil ako žltý s červeným stredom, L. Quehl ako čisto žltý s tým, že jeho pozorovanie boli prevedené na autentickom materiály, pochádzajúce priamo od A. B. Nickelsovej) znásobily dve kontraverzné fotografie v monografii Brittona a Roseho The Cactaceae. Tieto dve fotografie boli jednak dôvodom pre Bensonovú kombináciu Coryphantha sulcolanata var. nickelsiae, jednak podnetom pre popis nového druhu Coryphantha neglecta L. Bremmer. Pri porovnaní popisov vychádza Coryphantha neglecta ako robustnejšia rastlina s väčším počtom okrajových tŕňov (15-17 oproti 13-15) a nie vždy sa objavujúcim jedným stredovým tŕňom, obidve koryfanty sa naviac vyskytujú v rovnakom areáli. Na jedinom nálezisku sa vyskytujú spoločne rastliny s čisto žltým aj žltým kvetom s červeným stredom rovnako ako drobnejšie trsovité alebo mohutnejšie solitérne jedinci a množstvo prechodových foriem. Podľa všetkého popis pre Coryphantha neglecta je nadbytočný a taxón s týmto menom bude zaradený ako synonymum do Coryphantha nickelsiae. Najbližšiou príbuznou je zrejme Coryphantha calochlora Boed., vyskytujúca sa na pomedzie mexických štátov Durango - Coahuila.

                                

                                                Coryphantha nickelsiae SB 552, husté otŕnenie