Euphorbia horrida Boissier, Cent. Euphorb. 27, 1860

Euphorbia horrida Boissier, Cent. Euphorb. 27, 1860

                                                          Euphorbia horrida, s dlhými ostňami

Synonymá: Nie sú známe.

Preklad názvu: horrida = hrozivý, strašný, charakter otŕnenia rastliny.

Variety a formy: Druh je mimoriadne plastický, preto boli popísané rôzne odchýlky. Euphorbia horrida var. major, E. horrida var. striata, E. horrida var.. noorsveldensis (podobá sa na Euphorbia polygona), E. horrida var. minor.

      

                          Euphorbia horrida, skoro každá rastlina vypestovaná zo semien je odlišná

Popis: Jednopohlavný, tŕnitý sukulentný ker, vetvený na báze a tvoriaci trsy do 1,5 m výšky, vetve vzpriamené, cylindrické , 100-1500 mm tlsté, hlboko mnoho rebrovité (priemer je 14 rebier), s tvrdou stredovou dreňou, 50-110 mm tlstou, rebrá krídlovité, 10-15 mm silné pri baze a 6 mm aj viac na okrajoch. Tŕne (modifikované stopky)  jednotlivé alebo 2-5 z kvetného puku, veľmi početné a husto natlačené pozdĺž okrajov rebier sú holé, hlavný tŕň z každého kvetného puku 10-40 mm dlhý a 2-3 mm silný pri základe, veľmi tuhý, odstáty, spočiatku ochlpený , neskôr vypĺznutý , s krátkymi (4-10 mm dlhými) tŕniky pri základe. Listy rudimentárne, skoro odpadajúce. Kvetenstvom je jednotlivé stopkaté cyanthium, vyrastajúce pri základe hlavného tŕňa, stopky 5-8 mm dlhé, ochlpené, nesúce niekoľko listeňov, listeň šupinovitý, 1-2 mm dlhý, pretiahly, tupý, naspodku kylnatý,  zákrov (involucrum) miskovitý, 4 mm v priemere, pápernatý, s 5 žľazami a 5 pomerne veľkými, priečne pravouhlými jemne zubatými cípmi, žľazy  1,5-2 mm v najširšom priemere, priečne eliptické, celistvé, zelené.

      

                                              Euphorbia horrida, samičie a samčie cyanthiá (kvety)

Výskyt: Juhoafrická republika, Kapsko (oblasť Willowmore).  Popísaná z Witterpoort Mountains. Rastie predovšetkým na skalnatých kopcoch a krovinatých štrkoviskách, menej na plochých kamenisto hlinitých plániach.

      

                                                               Euphorbia horrida, plody a semená

Pestovanie:  Nenáročný druh, ktorý je vzhľadom k vysokej sukulencie možné pestovať ako bežné kaktusy, suchá, chladná zima na svetlom mieste, bohatá zálievka počas vegetácie a občasné prihnojovanie. Množenie zo semien je bezproblémové, rovnako ako rezkovaním odnoží. Tu sa musí, podobne ako u ostatných druhov, ktoré ronia „mlieko“, umyť čerstvý rez vodou, aby nedošlo k neprevzdušnenému uzavretiu rezu, ktoré bránia zakorenia.

       

                                                Euphorbia horrida, krásne osŕnený exemplár

Poznámky: Tento druh našiel J. F. Drege roku 1830 v kopciach blízko Willowmore. Najbližším druhom je Euphorbia polygona Haw., rastúci v okolí Port Elizabeth, UitenhageAlbany, ktorá v nekvitnúcom stave je ťažko odlíšiteľná.   Na obidvoch druhoch parazituje veľmi pekný Viscum minimum Harv. Hydnora africana Thunberg. Na rovinách Great Karoo severne od Willowmore District a v SteytlervilleJansenville je viac rastlín, ktoré sú blízke obidvom druhom, ako E. horrida, tak E. polygona,  hoci sa nedajú presne priradiť  ani k jednému z nich, preto boli oddelené pod názvami var. major, var. strictavar. noorsveldensis.

                     

                                 Euphorbia horrida s parazitujúcim druhom Viscum minimum (imelo)


      

                                   Euphorbia horrida, množstvo foriem, každá rastlina je iná


       

        Euphorbia horrida, krásne otŕnený exemplár               Euphorbia horrida, samčie cyanthium