Gymnocalycium carminanthum Borth et Koop, Kakteen und andere Sukkulenten, 4: 73, 1976

Gymnocalycium carminanthum Borth et Koop, Kakteen und andere Sukkulenten, 4: 73, 1976

Synonymá: nemá.

Prekl. názvu: carminanthum = karmínovočervenými kvetmi.

Variety a formy: neboli popísané.

Popis: Stonka má priemer až 100 mm a výšku 55 mm, je jednotlivá, stlačene guľovitá, temeno je zapadnuté, epidermis je drsné, modrozelené alebo sivozelené. Počet rebier je 6-11kusov, sú spriamené, ploché, len pri temeni sú pod areolami hranaté a bradavkovité, rebrá pri základe sú 25 mm široké. Koreňový systém je stvorený väčším počtom kratších repovitých povravcov. Areoly sú oválne, 6-7 mm dlhé a 5 mm široké, málo vnorené do areol, s krátkou hrubou plsťou. Plsť je najprv žlutavej farby, neskôr je špinavosivá. Počet okrajových tŕňov je 7 (niekedy 5-9), sú drsné, šídlovité, v priereze oválne až kruhovité, na hornej strane ploché, s jemnými šupinkami, v pároch šikmo smerujúce na hor, prípadne dolu smerujúce, spodné potom smerujú kolmo dolu, všetky sú takmer k telu priliehajúce, len niekedy troška odstávajúce, často majú svetlosivú farbu, nové sú pri bázi oranžové, potom červenohnedé s odtieňom do hneda až siva, ich dĺžka je 15-25 mm. Stredné tŕne väčšinou chýbajú, ojedinele vyskytnú v hornej časti areoly, sú tuhé až šídlovité, v priemere kruhovité,  8-12 (ale aj 32) mm dlhé. Kvety sa objavia v blízkosti temena z hustej plsti, sú široko zvonkovité v priemere 58 mm a najviac 45 mm dĺžkou, farba je tmavokarmínová. Plod je hruškovitého tvaru, tmavo- až olívovozelený, až 10 mm v priemere, 15 mm vysoký, otvára sa pri základe pozdĺžne. Semená sú asi 1 mm veľké, s bazálnym odkloneným hilom, testa je matne čierna, guľovito bradavčitá, hilum je žltavohnedé, zapadnuté, bazálne silne popraskané s výrazným hubovitým okrajom. Semená odpovedajú subgenusu Microsemineum Schuetz, subtypu Mostiana Buxbaum.

                   Veľmi výrazné a charakteristické rebrá druhu Gymnocalycium carminathum

Výskyt: Sierra Ambato, provincia Catamarca, Argentína, vo výškach 1300-1800 m n. m., v zóne opadových lesov, prevážne na otvorených plohách, len občas medzi krovinami a stromami. Rastliny rastú v minerálnom substráte, ktoré vznikli rozpadom kryštalickej žuly alebo metamorfovanej ruly. Napriek tomu, že rastú vo vankúšikoch machu a lišajníkov medzi travinami, substrát má minerálny charakter. Rastliny zbierali autor popisu p. Bort pod sberateľským číslom BO 130 a Piltz pod značkou P 133.

Pestovanie: Nie je moc náročné, len semenáče sú v prvom roku citlivejšie a rastú veľmi pomalu. Pre prekonávanie tejto doby je vhodné ich vrúbľovať čím skôr na Pereiskiopsis sp. Vzhľadom k charakteru koreňov rastliny potrebujú minerálny substrát. V období rastú je dobré ich mierne tieniť, potrebujú vlhký vzduch a teploty okolo 30-35 stupňov Celzia. Zimovanie na sucho pri 5-12 stupňov Celzia, zimovisko musú byť svetlé. Rastliny od priemeru 70 mm sú kvetuschopné.

Poznámky: Podľa charakteristiky semien možno Gymnocalycium carminanthum Borth et Koop zaradiť do okruhu rastlín Gymnocalycium mostii (Guerke) B. et R., Gymnocalycium valnicekianum Jajó emend Piltz, Gymnocalycium hybopleurum (K. Sch.) Backeberg a Gymnocalycium bicolor Schuetz.

Pripomienky: Kvety vydržia celý týždeň, otvárajú sa pred obedom a zostanú otvorené až do 20,00 hodín. Pôvodný popis neobsahuje celú variačnú šírku druhu. Niektoré formy majú len 5 rebier, niektoré až 10. Viacreberné exempláre môžu mať až 11 okrajových tŕňov a jeden stredový. Takéto rastliny položené vedľa seba budia dojem, že patria do iného taxónu.