Hamatocactus setispinus (Engelmann.) Br. et R., Cact., 3: 104, 1922

Hamatocactus setispinus (Engelmann.) Br. et R., Cact., 3: 104, 1922

                                                     Hamatocactus setispinus, vďačný, skoro kvitnúci druh

Synonymá: Echinocactus setispinus Engelmann in Boston J. Nat. Hist., 5: 246, 1845, Echinocactus setispinus var. cachetianus Labouret, Monogr. Cact., p. 203, 1850, Echinocactus setispinus var. mierensis K. Sch., Gesamtb., Kakt., p. 340, 1898, Echinocactus setispinus var. orcuttii K. Sch., Gesamtb., Kakt., p. 340, 1898, Ferocactus setispinus (Engelmann) L. Benson, Cact. Succ. J. US, 41: 128, 1969, Thelocactus setispinus (Engelmann) E. R. Anderson, Bradleya, 5: 59, 1987,

Preklad názvu: setispinus = so štetinovitými tŕňmi, vystihuje povahu tŕňov, ktoré sú štetinovité, pružné.

Variety a formy: Jedná sa o pomerne plastický a premenlivý druh s veľkým areálom rozšírenia. Na severnej hranici areálu nájdeme jedince a populácie s dlhým rozostaveným otŕnením, kým na juhu sú rozšírené rastliny s kopaktnými menšími stonkami a kratším pevnejším otŕnením. Popísané boli rad variet, ktoré ale v dnešných kritériach predstavujú len rozdielnosti v kvantitatívnych znakoch otŕnenia. Popísané boli aj variety a formy s čisto žltými kvetmi a plodmi. Preto považujme všetky popísané variety za zbytočné.  Boli použité následovné názvy: Hamatocactus setispinus f. brevispinus hort., H. s. var. cachetianus Labour, H. s. f. cachetianus (Labour.) Krainz in Krainz, H. s. f. cristatum hort., H. s. f. flavibaccatus G. Unger, H. s. var. hamatus (Muehlenpf.) Borg, H. s. f. hamatus (Muehlenpf.) Schelle, H. s. var. mierensis (K. Schum.) Borg, H. s. f. mierensis (K. Schum.) Schelle, H. s. var. orcuttii (K. Schum.) Borg, H. s. f. orcuttii (K. Schum.) Krainz in Krainz, H. s. var. setaceus (Engelmann) W. T. Marshall,

       

                                              Hamatocactus setispinus, dlhé svietivo bieléeokrajové tŕne

Popis: Stonka jednotlivá, vzácnejšie odnožujúca, 70-120 mm dlhá a asi 90 mm široká, guľovitého až pretiahnutého tvaru, pokožka žltavá až namodralo zelená, rebrá sú dobre vyvinuté v počte 12-15, štíhle a mnohokrát zvlnené, asi až 3 mm silné a až 18 mm vysoké. Areoly elipsoidné, asi až 9 mm dlhé a 3 mm široké s belavou vatou a dobre vyvinutými mimokvetnými nektáriami. Okrajových tŕňov 9-17, až 9-25 mm dlhých, lúčovito usporiadaných, tenkých a štetinovitých, ale píchavých, priamych, väčšinou belavej až červenobelavej farby, stredový tŕň 1, väčšinou 16-27 mm dlhý, vspriamený, zaoblený a zakončený háčkom, beložltej až červenožltej farby so svetlejším hrotom. Kvety 30-45 mm široké a až 50 mm dlhé, lievikovitého tvaru, žltej farby, hrdlo je väčšinou červené. Plod guľovitý asi až 15 mm veľký, šupinatý, mäsitý, červený až žltozelený. Semená vajčitého tvaru, 0,5-0,8 X 1,3-1,7 mm veľké, s bradavičnatou matnou čiernou testou.

 

       Hamatocactus setispinus, zrelé plody sú červené        Hamatocactus setispinus, mimokvetné nektárové žľazy

Výskyt: Vyskutuje sa na plochých naplavených terénoch v nízkej nadmorskej výške v riedkych porastoch krovitých drevín, väčšinou na nánosoch štrku a oblázkov spojených ílovitou pôdou. Oblasť rozšírenia je obmedzená na časti štátov Texas (USA), Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas (Mexiko), obmedzené západným smerom pohorím Sierra Madre Oriental.

       

                                             Hamatocactus setispinus, s veľmi dlhými stredovými tŕňmi

Pestovanie: Jedná sa o odolný a ľahko rastúci druh, ktorý možno doporučiť do všetkých zbierok, hlavne pre časté kvitnutie. Množíme s výsevom semien, ktoré klíčia ľahko a udržujú si životnosť po viac ako 5 rokov. Semenáče dorastajú kvetnej zralosti vo veľkosti okolo 3-4 cm, čo je asi 3.-4. rokom. Zimujeme pri teplotách pod 10 stupňov Celzia, aj v úplnom tme. Obdobím kvitnutia je jar a leto, posledné kvety sa objavujú aj v októbri. Niektoré formy sú samosprašné, väčšinou ale treba kvety kvôli získaniu semien opeľovať pylom iného jedinca.

       

                                  Hamatocactus setispinus, niektoré exempláre majú lososovočervenú farbu

Poznámky: Hamatocactus setispinus je považovaný za jeden z najbežnejších kaktusov, ktoré v kultúre ľahko kvitnú. jedná sa skutočne o tolerantný a rýchle dospievajúci druh. V prírode rastie v mnohých formách a taktiež v kultúre ľahko s opakovaným vysievaním a príbuzenským krížením získame zaujímavé a od rodičov odlišné línie. Takto boli vyšľachtené rastliny s čisto žltými kvetmi a žltými plodmi (boli podobné rastliny nájdené aj štáte Tamaulipas). Ďalšie odlišnosti boli pozorované v tvorbe krátkych, ale zato silných tŕňov, len asi 6-8 mm dlhých. Aj táto forma je pre pestovateľov zaujímavá. Zo severných hraníc areálu rozšírenia pochádzajú drobné rastliny s dlhým pružným otŕnením. V zbierkach sú aj rastliny zbierané v Tamaulipas u osady Llera (Mexiko) s nízkymi rebrami a krátkym otŕnením. Plody tejto formy v zralosti pukajú a vypudzujú semená von. Je teda vidieť, že premenlivosť tohoto druhu je veľká, že ale aj klasifikácia do rôznych variet by najskôr viedla k šľachtení jednotlivých línii, teda k pestovanie kultivarov. V prírode sa totiž jedná o mozaiku znakov, ktoré dosiaľ nie sú ustálené. Kvety Hamatocactus setispinus poskytujú po celé jarné a letné obdobie dostatok peľu, ktorý je používaný pre štimuláciu (draždeniu) blizien iných druhov kaktusov. Pyľové zrná pri klíčení na blizne iného druhu kaktusu totiž vyvolávajú tvorbu hormónov a tak dochádza k samoopeleniu vlastným peľom, alebo aj k hybridizáciu nepríbuzných druhov a rodov.

       

                                     Hamatocactus setispinus, jedinec s viacfarebnými okrajovými tŕňmi