Tephrocactus subterraneus (R. E. Fries) Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus-ABC, 110., 1935

Tephrocactus subterraneus (R. E. Fries) Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus-ABC, 110., 1935

Synonymá: Opuntia subterranea R. E. Fires, in Nov. Act. Soc. Sci., Ups., IV: 11.122., 1905, Pseudotephrocactus subterraneus (Fries) Kreuzinger, 1931, Puna subterranea (R. Fries) Kiesling, CITES checklist 1999, Cumulopuntia subterranea (R. Fries) Ritter, CITES Checklist, 1999, Tephrocactus variflorus Backeberg, CITES Checklist, 1999,

Prekl. názv: subterraneus = podzemné, rastúci pod zemou.

Variety a formy: Neboli popísané.

Popis: