Thelocactus macdowellii (Regel et Klein) Glass, Cact. Succ. Mex., 14: 4, 1969

Thelocactus macdowellii (Regel et Klein) Glass, Cact. Succ. Mex., 14: 4, 1969

Synonymá: Thelocactus conothelos (Regel et Klein) Backeberg et Knuth var. macdowellii (mcdowellii) (Rebut ex Quehl) Glass et Forster, Cact. Succ. J. (US), 49: 220, 1977, Echinocactus macdowellii (McDowellii) Rebut ex Quehl, Monatsschrift fuer Kakteenkunde, 4: 133, 1894, Echinomastus macdowellii (Regel et Klein) Br. et Rose, The Cactaceae 3, p. 151, 1922, Neolloydia macdowellii (Regel et Klein) H. E. Moore, Baileya, 19: 166, 1975, Thelomastus macdowellii (Reb.) Frič,

Prekl. názvu: macdowellii = J. A. McDowell, zberateľ a exportér mexických kaktusov, bol prvým človekom, ktorý poslal tieto rastliny do Európy francúzkemu obchodníkovi P. Rebutovi, ktorý potom ďalej rozširoval pod názvom Echinocactus McDowellii. Neskôr bola popísana s týmto menom.

Variety a formy: var. aurantiacus - výskyt v okolí Aramberri, Nuevo León

                          var. argenteus - výskyt len v horách medzi Sandia a Ascension, Nuevo León

                          

Popis: Stonka jednoduchá, vzácne odnožujúca, guľovitá alebo mierne valcovitá, 50-120 mm široká a 40-90 mm vysoká, zelenábledozelená. Rebrá sa nedajú rozlíšiť sú rozložené na bradavky, ktoré sú asi 4-6 mm veľké. Areoly sú oválne, spočiatku vlnaté, 5-6 mm dlhé. Tŕne husto obklopujú stonku, počet okrajových 15-25 kusov, sú biele, na starších areolách sivohnedé, priame, ihlicovité, okolo 10 mm (vzácne 20 mm) dlhé. Počet stredných tŕňov 2-3 (-4), sú 10-25 mm (vzácne 50 mm) dlhé, biele až sivé, priame, odstávajúce. Kvety sú červenofialové so svetlejším okrajom, 35-40 mm široké. Plod je hnedavý, súdkovitý, v zralosti zasychajúci a bazálne pukajúci, 10-13 mm dlhý, 6-12 mm široký. Semená sú 2 mm veľké, hruškovitého tvaru, čierne.

  

Výskyt: V Quehlovom popise z roku 1894 nebola stanovená lokalita zberu. Britton a Rose výskyt udávajú v štáte Nuevo Leon, blízko hraníc s Coahuilou s tým, že tieto informácie pochádzajú od McDowella.

Nakoľko bližšie údaje neboli uverejnené a preto bolo potrebné neskôr stanoviť lokalitu presnejšie. Toto uskutočnil E. F. Anderson v roku 1972 a následovne ju ohraničil: 33 km severovýchodne od Saltilla, Coahuila, na ceste č. 40 do Monterrey. Výskyt skutočne sa obmedzuje na štáty Coahuila a Nuevo Leon, kde sa môžeme stretnúť s rastlinami na vápencových podkladoch v nadmorských výškach okolo 1500 metrov. Rastliny žijú v puklinách vápencových skál na juhozapadných holých svahoch, teda v miestach, naplno exponovaných slnkom.

Pestovanie: Patrí rovnako ako ostatné taxony tohto okruhu medzi pestovateľsky náročnejších príslušníkov rodu Thelocactus. Keď si berieme do úvahy informácie o výskytu v prírode, pripočítame dobu kvitnutia skoro na jar, takéto základné údaje nám vychádzajú: maximum svetla a tepla po celú vegetačnú sezónu, studené a svetlé zimné stanovisko a pestovanie na vlastných koreňoch, ktoré je docela možné, radšej zásaditý a priepustný substrát a počas vegetácie opatrná zálievka. Napriek týmto podmienkam veľmi ťažko zakvitnú a pokiaľ sa objaví toľko kvetov na rastline ako to vidno na fotke, je vizitkou pestovateľa.

Poznámky: Thelocactus macdowellii je taxonom, ktorého pestrá doterajšia história ni je určite ani zďaleka uzatvorená. Jeho preradenie do okruhu Thelocactus conothelos, ktoré sa nám zdá po nálezoch var. aurantiacus a var. argenteus logickým riešením variability tohto komplexu rastlín. Toto usporiadanie tejto skupiny spochybňoval v poslednej dobe E. F. Anderson na základe štúdia peľu, jeho morfológia nadobúda v poslednej dobe na významu pri taxonomických ohodnoteniach predpokladaného evolučného vývoja. Polykolpátny tvar peľových zrniek ukazuje podľa jeho štúdia skôr na príbuznosť k okruhu Thelocactus bicolor, Anderson však uzná i možnosť k ďalším druhom rodu, prípadne k "svojmu" široko chápanému rodu Neolloydia. Práve tieto skutočnosti ma viedli k volbe druhového názvu Thelocactus macdowellii.

ICBN, článok 73c doporučuje škótske predpony ako Mac, Mc písať ako mac a spojiť ju do jediného celku s menom. Teda názov je macdowellii.