V prípade záujmu môžete prejsť na náš  elektronický obchod.  

            Mammillaria plumosa                    Wigginsia arechavaletai

                         

 

                Vítajte na stránke!

       nnnnnb   nnnnnn     VVVvvvvvvvv                S toutou špeciálnou, monotypickou stránkou by som chcel priblížiť záujemcom problematiku pestovania kaktusov aj ostatných sukulentov. Všeobecne sa tradujú rôzne názory, tézy a povery okolo týchto rastlín, ktoré neraz nemajú nič spoločného so skutočnosťou. Preto by som moje vyše 56 ročné skúsenosti a vedomosti rád odovzdal ľuďom, ktorí budú mať o to záujem. Rád by som Vám vo forme krátkych článkov odovzdal vlastné úspechy aj neúspechy pri pestovaní a štúdií sukulentov. Vo fotogalérii by som chcel uvádzať menej známe, alebo málokedy publikované druhy. Moje skúsenosti mi hovoria, že v bežnej literatúry sú publikované skoro vždy tie isté druhy. Takto záujemcom unikne skutočne ohromná rozmanitosť týchto výnimočných tvorov. Čo sa týka pomenovaní, botanických názvov jednotlivých taxónov, panuje obrovský chaos. Každý autor nejakej publikácie má vždy vlastný názor na danú tematiku. Taxóny sa zbytočne preraďujú, alebo vynímajú z určitých skupín a počet synoným sa len kopia. Mojou snahou bude vzniesť do toho tma troška svetla vo forme článkov, popisov druhov a fotiek.

     Pokiaľ budú nejaké špeciálne dotazy na moju osobu, rád na ne odpoviem. Ako bude vypadať táto stránka v budúcnosti je aj na Vás.

              Ariocarpus agavoides                       Coryphantha elephantidens

 
Ako ma videli spolupracovníci on line časopisu Egreš: