Botanické názvy

      Od tej doby, ako som sa začal venovať sukulentným rastlinám, predovšetkým kaktusom, vždy som narazil na problém - botanické názvy druhov. Počas svojho spôsobenia som sa naučil navigovať medzi rôznými názormi, ale pri prácach s ratlinami a hlavne keď som potreboval nájsť nejaké súvislosti medzi názvami, som spotreboval veľa času na vyhľadávanie dát z literatúr. Už pred rokmi som si naplánoval spraviť taký zoznam názvov, kde by som si mohol rýchlo získať potrebné informácie. Teraz, keď som už na dôchodku mám čas na zostavenie takého registra, ktorého môžu využiť aj iní záujemcovia, nie len ja. Budem rád, keď táto práca si nájde uplatnenie aj v osobnom živote ostatných sukulentárov.

      Je to práca na roky, takže údaje budú rozširované postupne. Momentálne používam tri zdroje na spracovanie dát, potom určite pribudnú aj ďalšie. Sú to: Curt Backeger - Das Kakteen Lexikon, 1977, (KL), Walther Haage - Kakteen von AbisZ, 1979 (AZ) a CITES CACTACEAE CHECKLIST, second Edition, 1999 (CITES)

       Aktuálny stav zoznamu je po A: Acanthocalycium - Azureocereus     po A je spracovaný

                                                po B: Backebergia - Buiningia                     po B je spracovaný

                                                po C: Cactus - Cylindrorebutia                    po C je spracovaný

                                                po D: Dactylanthocactus - Dracocactus     rozpracovaný

                                                     Botanické názvy kaktusov, synonymá.xls (659 kB)