Popisy druhov

Cieľ tohto bloku:

Krátke popisy jednotlivých druhov, podmienky na pestovanie, rôzné literárne údaje, nepoužité názvy, výskyt, atď. Ako kostra článku bude jedna farebná fotka, pokiaľ na ňu kliknite raz, sa objaví vo väčšením 1000 X 750 pixelov. Fotky sa budem znažiť vybrať čo do najväčšej kvality, aby sa dalo na nej pozorovať všetky detaily taxónu. Motto: kvalitná fotka obsahuje viac informácie o druhu ako najpodrobnejší popis na stovkách stranách. Pochopiteľne nebudú chýbať ani vlastné skúsenosti, poznatky a poznámky. Druhy sú zoradené po čeľadiach, abecedne. Druhové názvy si dovolím používať podľa vlastného uváženia, podľa mňa takto je to logické a jednoduchšie. Tí, ktorí používajú iné názvy ako ja, nájdu si ich v odseku: synonymá. Názvy uznaní autori menia vždy podľa toho ako práve odkiaľ "fúka vietor", najhoršie je, že každý si mysli, že jeho názor je správny! Poznám druhy u ktorých sa názvy už toľkokrát menili, že vzniknuté synonymá by zaplnili jednu celú stranu.      ...

      Bol by som rád, keby ste mi dali návrh, ktoré taxóny mám prvom rade vypracovať. Pokiaľ budem mať v mojem fotoarchíve na žiadanú tému materiál, ostatné údaje si už nájdem a článok pripravým. Nakoľko údaje sa menia, pribudnú a pod., po určitej dobe sa vrátim k hotovým článkom a potrebné korekcie spravím.