Agavaceae - agávovité

Popis:

      Je to známou čeľaďou, lebo jej rody obsahujú obľúbené, nenáročné a ozdobné rastliny. Má sice málo rodov, ale ich druhová bohatosť je značná. Rastliny z tejto čeľadí prešli s mnohými rekombináciami revíziami a zmenami. Nedávno ešte patrili do čeľade Liliaceae, ľaliovitých, potom boli s dracénami v spoločnej čeľadí, ktorých neskôr dali do samostatnej čeľadí Dracenaceae. V poslednej revízií čeľaď agávovitých celkom zrušili, jej príslušníkov dali buď do čeľade dracénovitých (Dracenaceae) alebo špargľovitých (Asparagaceae). Či toto preradenie má svoje opodstatnenie je otázkou budúcnosti, nie každý botaník súhlasí s týmto riešením. Kvôli ľahšej orientácii budem používať čeľaď Agavaceae - agávovitých podľa zažívaného taxonomického systému. Známymi rodmi sú: Agave, Yucca, Nolina, Dasylirion, Beaecarnea, Sansevieria.