Lithops terricolor N. E. Br., Gard. Chron. 71(1922): 65, Gard. Chron. 79 (1926): 117 zberové číslo: PV 593

Lithops terricolor N. E. Br., Gard. Chron. 71(1922): 65, Gard. Chron. 79 (1926): 117  zberové číslo: PV 593

Synonymá: Mesembryanthemum locale N. E. Br., J. Linn. Soc., Bot. XVI. 68, 1920, Lithops peersii L. Bolus, Notes Mesem. 2: 84-85, 1929, Lithops localis (N. E. Br.) Schwantes, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 43: 230, 1938, Lithops localis (N. E. Br.) var. peersii (L. Bolus) De Boer et Boom, Succulenta 5: 55, 1961, Lithops localis De Boer, Succulenta 3: 33-35, 1954, Lithops localis De Boer et Boom, Succulenta 5: 53-55, 1961, Lithops localis De Boer et Boom var. terricolor (N. E. Br.) De Boer et Boom, Succulenta 5: 55, 1961,

Prekl. názvu: terricolor = farby zemy, zemitého sfarbenia. 

Variety a formy: Všetky variety a formy sú dnes vedené ako synonymá.

Popis: Rastlina odnožovaním vytvára husté zhluky telíčok zhora pokrytých bodkami alebo mini-okienkami. Mladšie rastliny tvorí 2-5 hláv, staršie až 20 hláv. Horná časť stonky je mierne zaoblená. Dva protistojné listy vytvárajú eliptickú stonku s nerovnako veľkými hlavami. Rozmer stonky je asi 30 X 20 mm. Kanáliky sú len mierne hlboké. Ostrovčeky zväčša malé. Kvety sú žlté, občas aj s bielym stredom. V priemere majú okolo 35 mm, väčšinou však len 15-25 mm. Tobolka so semenami je 5-púzdrová, len zriedka, asi v 4 percentách 6-členná, je eliptická alebo okrúhla, s rozmerom 8 X 7 mm, očas aj 6,5 X 5.5 mm. Semená sú žltohnedé, hladké, škvrnité, veľké priemerne okolo 0,63 mm.

                                  Lithops terricolor PV 593, veľké žlté kvety majú biely stred

Výskyt: Lithops terricolor rastie v Juhoafrickej republike, v štvoruholníku medzi mestami Laigsburg, Merweville, Graaff Reinet a Port Elizabeth. Nepotvrdil sa výskyt v Grahamstowne. V pírode sa ukrýva medzi drobnými kamienkami s obsahom kremeňa sfarbeného do tmavosiva, sivohneda, žltohneda, hneda, fialova, ale aj tam, kde sú kamienky sfarbené dobiela, dočierna či sú červenkasté.

Pestovanie: Aj pri pestovaní tohto litopsu treba prísne dodržať základné pravidlo, so zálievkou treba počkať, až kým staré listy neuschnú celkom, čím rastlina dá najavo, že sa skončil proces presunu vody pri výmene listov. Vodu môžeme dať koncom nášho leta a jesene, potom radšej nič, hoci aj u litopsov jestvujú výnimky. Rozmnožovanie výsevom drobných semien na minerálny substrát, pod krytom. Po vyklíčení semenáčikov treba vetrať. Aj Lithops terricolor potrebuje preventívne poliatie substrátu roztokom proti cicavým škodcom, napr. koreňovke. Kvitne počas našej jesene.

 

   Vývojové rozdielnosti druhu Lithops terricolor RV 593, v ľavo semenáče majú asi 3-4 roky, na pravo asi 5 rokov

Poznámky: Rastliny objavil Frank Frith podľa všetkého roku 1921. V prírode má množstvo lokálnych foriem a azda aj preto sa mnohé z nich udržiavajú v zbierkach pod rôznymi pestovateľskými menami, alebo aj ako kultivary Price Albert, Siver Spurs, Violetta, Speckled Gold.