Mamillopsis senilis (Lodd. ex Salm-Dyck) F. A. C. Weber ex Britton et Rose, Cactaceae (Br. et R.) 4: 19., 1923

Mamillopsis senilis (Lodd. ex Salm-Dyck) F. A. C. Weber ex Britton et Rose, Cactaceae (Br. et R.) 4: 19., 1923

                                                          Mamillopsis senilis, snehová guľa

Synonymá: Mammillaria senilis Loddiges ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck, 8: 82, 1850, Cactus senilis (Lodd. ex Salm-Dyck) Kuntze, Rev. Gen. Pl., 1: 261, 1891, Mammillaria senilis Lodd. ex Salm-Dyck var. diguetii F. A. C. Weber, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 383, 1904, Mamillopsis diguetii (F. A. C. Weber) Br. et R., The Cactaceae, 4: 20, 1923, Cochemiae senilis (Loddiges ex Salm-Dyck) Orcutt, Circular to Cactus Fanciers, p. 1, 1922, Mammillaria diguetii (F. A. C. Weber) Hunt, Journ. Mam. Soc., 11: 59, 1971, Mammillaria senilis var. hasseloffii (Ehrenberg) Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck, 8: 82, 1850,

Prekl. názvu: senilis = starecký, senilný.

Variety a formy: Mamillopsis senilis (f.) var. albiflorus hort. Druh je dosť uniformný. Istá premeňlivosť existuje vo farbe kvetov, ktoré môžu byť buď v odstienoch farby červenej, niekedy dokonca s prúžkom uprostred okvetných plátkov, alebo i beložltej (krémové biele). Prekpokladalo sa, že bielo kvitnúce rastliny nie sú v prírode, asi boli vyselektované v kultúre. Tomuto názoru odporuje fakt, že Steven Brack ponúka rastliny SB 497 od Topia, Durango, ktoré kvitnú na bielo. Nie je ale isté, že táto farba je na tejto lokalite častá, alebo boli len výnomočne. Treba dodať, že poprášované biele kvety medzi sebou dali len na bielo kvitnúce jedince. V tomto prípade na lokalite kvitnúce biele kvety sú recesívne, inak by sa objavili medzi nimi aj na červeno kvitnúce rastliny. Zatiaľ v žiadnej publikácii sa nenašiel popis bielej formy.

  

               Mamillopsis senilis, puky pred kvitnutím                   Mamillopsis senilis, na plno otvorený kvet 

Popis: Stonka odnožujúca, jednotlivé havy guľovité až krátko valcovité, až 150 mm vysoké, asi 60 mm široké. Bradavky kúželovité, tupé, 3-4 mm dlhé, axily štetinaté a páperovité. Stredných tŕňov 4-6, bielych, horné a dolné háčkovité, so žltými hrotmi, okrajové tŕne veľmi početné, 30-40, až 20 mm dlhé, trošku slabšie ako stredové, biele. Kvety sú zygomorfného tvaru, až 70 mm dlhé a 40 mm široké, červené, s priamou šupinatou trubkou, šupiny na kvetnej trúbke okruhlé, tupé, okvetné listky predĺžene tupé, s pilovitým okrajom, tyčinky a čnelka vzpriamené, dlho vyčnievajú z trubky. Plod veľký, oválny, belozelenej až červenej farby. Semená asi 1 mm veľké, guľovité, čierne. 

        

                                             Mamillopsis senilis, typický tvar pukov a kvetov

Výskyt: Mamillopsis senilis sa vyskytuje ostrovkovite v mexickom pohorí Sierra Madre Occideltal, čo je najmohutnejší horský masiv na území Mexika. Je tvorený vyvrelinami, prevážne žulou. Od severu na juh prechádza tento masív niekoľko štátov. Mamillopsis senilis je takým cestovateľom, pozorovali ju v štátoch: Chihuauhua, Durango (centrum rozšírenia), Jalisco, Nyarait, Sinaloa a Zacatecas. Nájsť ju nie je ťažké, rastie väčšinou v machu, nalepená na skalnatých východziach borovicovitých lesoch. Možno ju nájsť tak v tieni ako aj na plnom slnku. Tvorí väčšinou trsy, ktoré vo výnimočných prípadoch môžu dosiahnuť aj viac ako sto hláv. Vystupuje veľmi vysoko nad hranicu 2400-3000 m, a nie je preto výnimkou, že rastliny sú po určitom období zapadnuté snehom a na lokalite padajú teploty i k -10 stupňom Celzia. Doprovodnú vegetáciu tvoria najčastejšie Echinocereus polyacanthus, Mammillaria densispina či drobúčke teliečka Graptopetalum.

Pestovanie: Mamillopsis senilis je veľmi krásnou rastlinou, jej pestovanie je trošku ťažšie ako ostatných druhov z rodu Mammillaria. Ako rastlina z vyšších horských polôh najlepšie sa jej darí v dobre vetranom pareništi alebo vo voľnej kultúre. Rastliny v skleníkoch cez leto väčšinou trpia vysokými teplotami. Ideálna teplota pre vegetáciu je 20-25 stupňov Celzia. Pri teplotách nad 30 stupňoch štagnujú, a vo skleníkovej kultúre to robia vo väčšej časti sezóny. Rastliny potom treba držať celkom v suchu, inak by mohlo dojsť k hnilobe koreňového systému. Zálievku obnovíme až pri nižších teplotách. Substrát vyhovuje minerálny, stanovisko mierne tienené. Prezimovanie studené a svetlé, pri teplotách do 10 stupňov Celzia. Pri teplejšom prezimovaní rastliny neochotne nasadzujú puky.

             Mamillopsis senilis, červený kvet                          Mamillopsis senilis, červené a biele kvety


Poznámky: Podľa zaradenia D. R. Hunta patrí tento druh do samostatného podrodu Mamillopsis v rámcu rodu Mammillaria. Schuetz v časopise Kaktusy 78 píše, že rod Mamillopsis oproti iným mamiláriám vykazuje rozdiely v kvetení, kvet údajne nevykvitne ako iné mamilárie z axily, ale z rýhy nad areolami. U niektorých rastlinách táto rýha môže chýbať, ale kvety sú dosť odlišné od ostatných mamilárií. Tento tvar kvetu bol dôvodom prečo v roku 1874 Morren vo vnútri rodu Mammillaria ustanovil sekciu Mamillopsis, práve len pre jediný druh - senilis. Loddiges o 24 rokov neskôr usúdil, že je treba sekciu Mamillopsis navrhnúť ako samostatný rod, a svoj názor v roku 1898 publikoval v Bois, Dict. Hort. Asi kvôli formálnym pochybnostiam publikácie vo svojích prácach opravujú alebo doplňujú v roku 1923 Britton a Rose (The Cactaceae, 4: 19, 1923). Tento návrh bol široko prijatý a dodnes ho niektorí autori prednostne užívajú. Rod Mamillopsis nájdeme aj v komerčných ponukách a samozrejme i na menovkách u väčšiny amaterských zbierkach. Iní súhlasia zo zaradeným do rodu Mammillaria. Odlišný tvar kvetu v tomto prípade je len adaptáciou na podmienky prostredia. Opylovače sú motýle, ktorým tvar kvetu vyhovuje.

             Mamillopsis senilis v prírode, biely kvet                         Mamillopsis senilis v prírode, červený kvet

    

                                              Mamillopsis senilis na stanovišti v Mexiku